Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
 
Sæd til salgs
Seminkataloger
Bestill sæd og utstyr
Rapportere seminresultatet
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

Frakt av sædædunk koster 800 kr i 2023, ikke 750 kr som det står i seminkatalogen.

Seminbukker i salg

Listene nedenfor viser hvilke bukker som er i salg til enhver tid.

Klikk på bukkenummeret, så får du opp alle detaljer omkring bukken.

Velg rase     

Samlet avlsverdi (indeks)

De avkomsgranska bukkenes offisielle indeks (samlet avlsverdi) vises i svart.

Før indeksen er offisiell, vises den i rødt (importsæd osv).

Alle bukker får automatisk oppdatert sin indeks etter hver indekskjøring.

Fransk alpin og krysninger mellom fransk alpin og norsk melkegeit

Vi importert sæd av rasen fransk alpin fordi rasen ikke har «nullvarianten» i kaseingenet, har melk med gode ystingsegenskaper, samt for å holde innavlen under kontroll.

Det er kun NSGs avlsbesetninger som kan bestille av den importerte fransk alpin-sæden. Alle geiteholdere kan bestille sæd av de norske krysningsbukkkene vi tar inn.

Kaseinstatus
Kolonnen «Kasein» viser hvilken variant bukken har i α-s1-kaseingenet.

5 = "Ikke-null" * "Ikke-null"

2 = "Ikke-null" * "Null"

0 = "Null" * "Null"