Semin

Hjem
Geit
 
Sæd til salgs
Seminkataloger
Bestill sæd og utstyr
Rapportere seminresultatet
Aktuelt
Sau
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

Frakt av sædædunk koster 850 kr i 2024, dunkleie 500kr. For avlsbesetninger er frakt og dunkleie gratis.

Seminbukker i salg

Listene nedenfor viser hvilke bukker som er i salg til enhver tid.

Klikk på bukkenummeret, så får du opp alle detaljer omkring bukken.

Velg rase     

Samlet avlsverdi (indeks)

De avkomsgranska bukkenes offisielle indeks (samlet avlsverdi) vises i svart.

Før indeksen er offisiell, vises den i rødt (importsæd osv).

Alle bukker får automatisk oppdatert sin indeks etter hver indekskjøring.

Fransk alpin krysninger mellom fransk alpin og norsk melkegeit og norsk melkegeit

I 2021 hadde vi importert sæd av rasen fransk alpin til bruk i avlsbesetninger for å holde innavlen under kontroll. I år tilbyr vi resten av denne importsæden også til bruksbesetninger.

Geiter av fransk alpin rasen har melk med gode ystingsegenskaper og i tillegg har ikke "nullvariant" i kaseingenet

Alle geiteholdere kan bestille sæd av de norske krysningsbukkkene vi tar inn.

Kaseinstatus
Kolonnen «Kasein» viser hvilken variant bukken har i α-s1-kaseingenet.

5 = "Ikke-null" * "Ikke-null"

2 = "Ikke-null" * "Null"

0 = "Null" * "Null"