Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 

Oppslagstavla


Sau sesongen 2022

Vi åpner for bestilling 15. oktober

Seminkatalogen 2022

Se værene som er i salg 

Se væreringenes "negativliste" 

Bestill sæd (fra 15.10 kl 12:00)


Geit

Du kan bestille sæd hele året.

Se bukkene som er i salg


Bestill sæd

Seminkatalogen 2022-23

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. Med semin sprer vi gode gener til alle småfeholdere, øker den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen.


 

15.10.22  [Aktuelt > Sau]
Alt klart for ny sauesesong!

Nå er alt klart! Tilbudet 2022 er 170 værer av 22 ulike raser. På Staur har vi nå 72 værer i sædproduksjon. De aller fleste av dem har gitt godkjent sæd allerede. Se seminkatalogen for en fyldig presentasjon av årets værer.

Les mer ..
 
03.10.22  [Aktuelt > Sau]
Seminkatalogen 2022 for sau

Seminkatalogen er klar, og kan lastes ned fra nettet. Katalogen presenterer alle de nye seminværene av året, samt noen fra tidligere år som vi mener er mest aktuelle for deg. I tillegg setter vi i salg noen flere som du finner når går inn på "Værer til salgs".

Les mer ..
 
06.07.22  [Aktuelt > Geit]
Seminbukkene 2022

De nye bukkene, 11 melkegeit og 1 boer, har kommet til Hjermstad seminstasjonen, og står nå i karantene. Du kan bestille sæd av dem fra 16. juli. Vi starter utsending av sæd fra de nye bukkene tirsdag 26. juli.

Spre bestillingen på  flest mulig av dem, både for å spre risikoene for endringer i indeks, og for å øke sjansen på å få det du bestiller.

 
24.10.18  [Aktuelt > Sau]
Sædfordelingsreglene

På NKS, og delvis på kvit spæl, klarer vi ikke å produsere nok sæd av de beste og mest populære værene til å dekke behovet hvis alle fikk bestille det de ønsket. Vi har derfor laget sædfordelingsregler som forbeholder noen værer for væreringsmedlemmene. Det er nå ikke lenger mulig for bruksbestninger å bestille sæd som er forbeholdt medlemmene av væreringene.

Les mer ..