Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 

Oppslagstavla


Sau sesongen 2019

Seminkatalogen 2019

Se værene som er i salg

Se væreringenes "negativliste"

Bestill sæd (fra 15.10 kl 10:00)


Geit

Du kan bestille sæd hele året.

Se bukkene som er i salg

Bestill sæd

Seminkatalogen 2018/19

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. Med semin sprer vi gode gener til alle småfeholdere, øker den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen.


 

03.11.19  [Aktuelt > Sau]
Seminværer som ikke gir sæd - status 03.11

Det vil alltid være noen av årets seminværer som ikke gir sæd. Enten rir de ikke, eller så blir sæden ikke godkjent i kvaltietskontrollen. Her er status for de som ikke fungerer.

Les mer ..
 
18.10.19  [Aktuelt > Sau]
Årets importsæd er satt i salg

Vi fikk inn årets importsæd for en liten uke siden. Den er nå frigitt og satt i salg.

Les mer ..
 
14.10.19  [Aktuelt > Sau]
Værer som ikke gir sæd - status 14. oktober

I starten av seminsesongen er det alltid værer som ikke vil ri, eller som ikke gir godkjent sæd. De fleste av disse kommer igang med sædproduksjonen i løpet av oktober. Her finner du NKS- og spælværene som ikke funger som de skal enda.

Les mer ..
 
04.10.19  [Aktuelt > Sau]
Seminkatalogen 2019

Du kan nå lese den elektroniske utgaven av seminkatalogen. Medlemmer av NSG får papirutgaven sammen med Sau og Geit nr 5. Vi åpner for bestilling av sæd 15. oktober.

 
28.09.19  [Aktuelt > Sau]
Seminkurs sau 2019

Vi holder 15 endagers seminkurs rundt om i landet, fra 2. oktober til 30. oktober. Skal du delta i år, så må du melde deg på NÅ! Les mer på NSG sine sider.

 
05.08.19  [Aktuelt > Geit]
De nye seminbukkene

Oppstarten av sesongen har gått fint. Alle ni bukkene gir godkjent sæd, også 2016466 ÉTOILE som var treg i starten. Vi tar imot bestillinger og sender ut sæd fortløpende.

 
25.07.19  [Aktuelt > Geit]
Seminkatalogen for geit 2019/20

Seminkatalogen ble sendt i posten til alle geitemelkleverandører i starten av juli. Her finner du pdf-versjonen for nedlasting.

 
24.10.18  [Aktuelt > Sau]
Sædfordelingsreglene

På NKS, og delvis på kvit spæl, klarer vi ikke å produsere nok sæd av de beste og mest populære værene til å dekke behovet hvis alle fikk bestille det de ønsket. Vi har derfor laget sædfordelingsregler som forbeholder noen værer for væreringsmedlemmene. Det er nå ikke lenger mulig for bruksbestninger å bestille sæd som er forbeholdt medlemmene av væreringene.

Les mer ..
 
11.11.15  [Aktuelt]
Schenker leverer på døra snarest mulig

Fram til nå har Schenker sendt tekstmelding til mottakeren av sæddunken for å avtale utkjøring. Mange svarer ikke, og dermed blir det merarbeid for Schenker og for oss, og det blir forsinkelser i leveringen. Fra og med i dag har vi avtalt med Schenker at dunken kjøres ut snarest mulig og settes ved hoveddøra på mottaksstedet. Når den er levert, får mottakeren en tekstmelding om dette. Vi tror dette er en forbedring for oss alle