Semin

Hjem
Geit
Aktuelt
Sau
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 

Oppslagstavla


Geitesesongen 2024


Geit

Du kan bestille sæd hele året.

Se bukkene som er i salg


Bestill sæd

Seminkatalogen 2024

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. Med semin sprer vi gode gener til alle småfeholdere, øker den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen.


 

30.04.24  [Aktuelt > Geit]
Seminbukkene 2024

Seminbukkene ble tatt inn til semin i mars 2024, og produksjonen er nå avsluttet. 
Produksjonsutbyttet har vært noe lavere enn forventet, spesielt på enkelte bukker. Sæden fra Marviks Sjokolade, Vallos Krans og Movollens Salah er derfor forbeholdt avlsbesetningene. 

Vi gjør også oppmerksom på at Movollens Salah er kollet, og ikke avhornet slik det står oppgitt papirutgaven av katalogen, og vi beklager feilen i katalogen. 

Vi gjør oppmerksom på at vi er utsolgt på sæd fra følgende bukker:

  • 2021117 Vallos Svarten
  • 2013911 Ipacho
  • 2015913 Luchino
Les mer ..
 
04.10.23  [Aktuelt > Sau]
Seminkatalogen for sau 2023

Seminkatalogen 2023 er ferdig. Den kommer i papirversjon til alle medlemmer som får medlemsbladet vårt, Sau og Geit nr 5/2023. Alle kan laste ned katalogen.

Les mer ..
 
03.07.23  [Aktuelt > Geit]
Seminbukkene 2023

Nå er bukkekatalogen med de 11 nye seminbukkene klar for nedlasting. Fine dyr med gode indekser.

 
03.10.22  [Aktuelt > Sau]
Seminkatalogen 2022 for sau

Seminkatalogen er klar, og kan lastes ned fra nettet. Katalogen presenterer alle de nye seminværene av året, samt noen fra tidligere år som vi mener er mest aktuelle for deg. I tillegg setter vi i salg noen flere som du finner når går inn på "Værer til salgs".

Les mer ..
 
06.07.22  [Aktuelt > Geit]
Seminbukkene 2022

De nye bukkene, 11 melkegeit og 1 boer, har kommet til Hjermstad seminstasjonen, og står nå i karantene. Du kan bestille sæd av dem fra 16. juli. Vi starter utsending av sæd fra de nye bukkene tirsdag 26. juli.

Spre bestillingen på  flest mulig av dem, både for å spre risikoene for endringer i indeks, og for å øke sjansen på å få det du bestiller.

 
24.10.18  [Aktuelt > Sau]
Sædfordelingsreglene

På NKS, og delvis på kvit spæl, klarer vi ikke å produsere nok sæd av de beste og mest populære værene til å dekke behovet hvis alle fikk bestille det de ønsket. Vi har derfor laget sædfordelingsregler som forbeholder noen værer for væreringsmedlemmene. Det er nå ikke lenger mulig for bruksbestninger å bestille sæd som er forbeholdt medlemmene av væreringene.

Les mer ..