Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 

Oppslagstavla


Sau sesongen 2021

Vi åpner for bestilling 15. oktober .


Geit

Du kan bestille sæd hele året.

Se bukkene som er i salg

Bestill sæd

Seminkatalogen 2021/22

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. Med semin sprer vi gode gener til alle småfeholdere, øker den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen.


 

14.07.21  [Aktuelt > Geit]
Seminbukkene 2021

De 10 nye bukkene har kommet til Hjermstad seminstasjonen, og står nå i karantene. Du kan bestille sæd av dem allerede nå. Spre bestillingen på  flest mulig av dem. Vi starter utsending av sæd fra de nye bukkene torsdag 29. juli.

 
13.07.21  [Aktuelt > Geit]
Seminkurs geit 19. august 2021

Årets seminkurs holdes på Stange 19. august 2021 kl 10:00-16:00. Les mer om kurset og meld deg på på NSGs hjemmesider.

 
01.10.20  [Aktuelt > Sau]
Seminkatalogen for sau 2020

Du kan nå lese den elektroniske utgaven av seminkatalogen. Medlemmer av NSG får papirutgaven sammen med Sau og Geit nr 5. Vi åpner for bestilling av sæd 15. oktober.

 
24.10.18  [Aktuelt > Sau]
Sædfordelingsreglene

På NKS, og delvis på kvit spæl, klarer vi ikke å produsere nok sæd av de beste og mest populære værene til å dekke behovet hvis alle fikk bestille det de ønsket. Vi har derfor laget sædfordelingsregler som forbeholder noen værer for væreringsmedlemmene. Det er nå ikke lenger mulig for bruksbestninger å bestille sæd som er forbeholdt medlemmene av væreringene.

Les mer ..
 
11.11.15  [Aktuelt]
Schenker leverer på døra snarest mulig

Fram til nå har Schenker sendt tekstmelding til mottakeren av sæddunken for å avtale utkjøring. Mange svarer ikke, og dermed blir det merarbeid for Schenker og for oss, og det blir forsinkelser i leveringen. Fra og med i dag har vi avtalt med Schenker at dunken kjøres ut snarest mulig og settes ved hoveddøra på mottaksstedet. Når den er levert, får mottakeren en tekstmelding om dette. Vi tror dette er en forbedring for oss alle