Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 

Oppslagstavla


Sau 2017

Seminkatalogen 2017

Bestill sæd (fra 15. oktober)

Følg med på lista over hvilke værer som er i salg. Det er stadig endringer i indeks, restriksjoner på værene osv.

Se værene vi selger frossensæd fra

Væreringenes "negativliste" publiseres 15. oktober.


 Geit

Du kan bestille sæd av geitebukk hele året.

Se bukkene som er i salg

Seminkatalogen 2017/18

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. Med semin sprer vi gode gener til alle småfeholdere, øker den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen.


 

24.10.17  [Aktuelt > Sau]
2 av blæsetværene gir ikke sæd

To av årets tre nye blæsetværer gir ikke godkjent sæd enda, og det ser ikke lyst ut for en snarlig bedring.

Les mer ..
 
18.10.17  [Aktuelt]
Navn på indeksene

Vi hari 2017 innført nye navn på indeksene. De nye navnene er brukt i seminkatalogen,

Les mer ..
 
05.10.17  [Aktuelt > Sau]
Seminværkatalogen 2017

Seminkatalogen er nå ferdig og er sendt til trykking. Papirutgaven sendes i posten til alle medlemmer av NSG. Du får den midt i oktober, sammen med Sau og Geit nr 5/2017. Er du spent på årets seminværer, laster du ned katalogen.

 
04.10.17  [Aktuelt > Sau]
Ikke fersksæd i 2017

Salget av fersksæd har vært så lavt de siste 2 årene at det ikke dekker arbeidskostnadene med produksjon og distribusjon. Vi har derfor vedtatt at vi ikke lenger skal tilby fersksæd.

 
04.10.17  [Aktuelt > Sau]
Sædbestilling på sau åpner 15. oktober

 Vi åpner for bestilling av frossensæd fra årets seminværer den 15. oktober.

 
30.08.17  [Aktuelt > Sau]
Seminkurs sau 2017

Plan for gjennomføring av årets seminkurs på sau er på plass.
Se informasjon om kurssteder, og meld deg på.

 
04.07.17  [Aktuelt > Geit]
Seminkatalogen for geit 2017/18

Seminkatalogen med årets nye bukker er klar. Den kommer i posten til alle medlemmer av Geitekontrollen i midten av juli. Last den ned og ta en kikk. Du kan bestille fra de nye bukkene fra midten av juli. Utsending av sæd fra dem starter i slutten av juli.

 
11.11.15  [Aktuelt > Sau]
Schenker leverer på døra snarest mulig

Fram til nå har Schenker sendt tekstmelding til mottakeren av sæddunken for å avtale utkjøring. Mange svarer ikke, og dermed blir det merarbeid for Schenker og for oss, og det blir forsinkelser i leveringen. Fra og med i dag har vi avtalt med Schenker at dunken kjøres ut snarest mulig og settes ved hoveddøra på mottaksstedet. Når den er levert, får mottakeren en tekstmelding om dette. Vi tror dette er en forbedring for oss alle.