Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 

Oppslagstavla


Sau 2018 - sesongen er slutt


 Geit

Du kan bestille sæd hele året.

Se bukkene som er i salg

Bestill sæd

Seminkatalogen 2018/19

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. Med semin sprer vi gode gener til alle småfeholdere, øker den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen.


 

19.11.18  [Aktuelt > Sau]
Værer som ikke gir sæd - status 19. november

Det er stadig flere værer som produserer som de skal. Men det er fortsatt værer som ikke gir sæd, enten fordi de ikke rir, eller sæden blir kassert. Velg alltid reservevær hvis du bestiller av en vær som ikke har gitt sæd enda. Se oppdatert liste.

Les mer ..
 
24.10.18  [Aktuelt > Sau]
Sædfordelingsreglene

På NKS, og delvis på kvit spæl, klarer vi ikke å produsere nok sæd av de beste og mest populære værene til å dekke behovet hvis alle fikk bestille det de ønsket. Vi har derfor laget sædfordelingsregler som forbeholder noen værer for væreringsmedlemmene. Det er nå ikke lenger mulig for bruksbestninger å bestille sæd som er forbeholdt medlemmene av væreringene.

Les mer ..
 
15.10.18  [Aktuelt > Sau]
Alt klart for ny seminsesong på sau

Sædsalget åpner mandag 15. oktober kl 10. Årets nye værer finner du presentert i den nedlastbare seminkatalogen. Katalogen kommer også i posten sammen med Sau og Geit nr 5. Weblista "Frossensæd 2018" viser alle værene vi selger sæd fra, både gamle og nye. Den viser også hvilke restriksjoner om gjelder for den enkelte vær.

 
03.10.18  [Aktuelt > Sau]
Seminværkatalogen 2018

Seminværkatalogen 2018 går i trykken i dag. Papirutgaven sendes til alle NSG-medlemmer sammen med Sau og Geit nr 5/2018, og er framme i andre halvdel av oktober. Du kan laste ned et eksemplar og se hva du kan glede deg til å bestille. Vi åpner for sædbestilling 15. oktober.

 
29.06.18  [Aktuelt > Geit]
Seminkatalogen for geit 2018/19

Seminkatalogen med årets nye bukker er klar. Den kommer i posten til alle medlemmer av Geitekontrollen i 2. uka av juli. Last den ned og ta en kikk. Du kan bestille sæd fra de nye bukkene fra 17. juli. Utsending av sæd fra dem starter 25. juli. Avhengig av hvor du bor i landet, kan du regne med å motta sæddunken rundt 1. august.

 
11.11.15  [Aktuelt]
Schenker leverer på døra snarest mulig

Fram til nå har Schenker sendt tekstmelding til mottakeren av sæddunken for å avtale utkjøring. Mange svarer ikke, og dermed blir det merarbeid for Schenker og for oss, og det blir forsinkelser i leveringen. Fra og med i dag har vi avtalt med Schenker at dunken kjøres ut snarest mulig og settes ved hoveddøra på mottaksstedet. Når den er levert, får mottakeren en tekstmelding om dette. Vi tror dette er en forbedring for oss alle