Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. Med semin sprer vi gode gener til alle småfeholdere, øker den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen.


30.08.17  [Aktuelt > Sau]
Seminkurs sau 2017

Plan for gjennomføring av årets seminkurs på sau er på plass.
Se informasjon om kurssteder, og meld deg på.

 
04.07.17  [Aktuelt > Geit]
Seminkatalogen for geit 2017/18

Seminkatalogen med årets nye bukker er klar. Den kommer i posten til alle medlemmer av Geitekontrollen i midten av juli. Last den ned og ta en kikk. Du kan bestille fra de nye bukkene fra midten av juli. Utsending av sæd fra dem starter i slutten av juli.

 
11.11.15  [Aktuelt > Sau]
Schenker leverer på døra snarest mulig

Fram til nå har Schenker sendt tekstmelding til mottakeren av sæddunken for å avtale utkjøring. Mange svarer ikke, og dermed blir det merarbeid for Schenker og for oss, og det blir forsinkelser i leveringen. Fra og med i dag har vi avtalt med Schenker at dunken kjøres ut snarest mulig og settes ved hoveddøra på mottaksstedet. Når den er levert, får mottakeren en tekstmelding om dette. Vi tror dette er en forbedring for oss alle.

 

 

Oppslagstavla


Sau 2017

Vi venter på at sesongen skal starte midt i oktober


 Geit

Du kan bestille sæd av geitebukk hele året.

Se bukkene som er i salg

Seminkatalogen 2017/18