Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
 
Sæd til salgs
Seminkataloger
Bestill sæd og utstyr
Rapportere seminresultatet
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 
Rapportere seminresultatet
 

Vi ønsker at produsentene rapporterer inn alle inseminasjonene og resultatet av dem på et eget rapportskjema. Det utfylte skjemaet sendes til NSG på "gamlemåten" (i posten).

Da får vi en oversikt over hvordan det egentlig går i felten, vi kan lære av de som lykkes best, og vi får mulighet til å forbedre oss.

Last ned rapportskjemaet, fyll det ut fortløpende, og når seminsesongen er over (du har kontrollert alle inseminerte geiter for omløp, sender du rapporten til oss i NSG.

Målsettingen på sikt er å bruke Geitkontrollen til å samle inn resultatene. Alle inseminsjonene skal også rapporteres til Geitkontrollen fortløpende. Løper geita om, rapporteres også den nye bedekningen, og dermed vet vi hvordan det gikk.