Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
 
Sæd til salgs
Seminkataloger
Bestill sæd og utstyr
Rapportere seminresultatet
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 
Geit
 
Semin geit

Vær oppmerksom på at vi må ha bestillingen 2 uker før seminstart
for å være sikker på at sæddunken er på plass i tide.