Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 

Oppslagstavla


Sau sesongen 2023

Seminkatalogen 2023

Se værene som er i salg 

Væreringenes "negativliste"


Bestill sæd (fra 15.10 kl 12:00)


Geit

Du kan bestille sæd hele året.

Se bukkene som er i salg


Bestill sæd

Seminkatalogen 2023-24

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. Med semin sprer vi gode gener til alle småfeholdere, øker den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen.


 

05.11.23  [Aktuelt > Sau]
Baston og Mois Liverpool

Seminværen Baston har sluttet å gi godkjent sæd. Mois Liverpool har kommet igang med sædproduksjonen.

Les mer ..
 
20.10.23  [Aktuelt > Sau]
NKS-værer som ikke gir godkjent sæd

Følgende NKS-værer gir ikke godkjent sæd, og er derfor ikke på lista over værer til salgs.

  • 202138520 MOIS LIVERPOOL (O-indeks 146)
  • 202259136 VÅREFJELLSPRINSEN (O-indeks 138)
  • 202075515 VESTVÅGØY-VIK (O-indeks 132)
Les mer ..
 
19.10.23  [Aktuelt > Sau]
Import fra UK sesongen 2023 fra 23. oktober

Import er som vanlig vanskelig! Mandag 16. oktober ble det sendt en dunk fra UK med sæd fra noen få værer. Dunken kommer antakelig til Staur fredag 20. Vi sender da ut importsæden fra mandag 23.

Les mer ..
 
04.10.23  [Aktuelt > Sau]
Seminkatalogen for sau 2023

Seminkatalogen 2023 er ferdig. Den kommer i papirversjon til alle medlemmer som får medlemsbladet vårt, Sau og Geit nr 5/2023. Alle kan laste ned katalogen.

Les mer ..
 
04.07.23  [Aktuelt > Geit]
Seminsesongen 2023-24 for geit

Seminsesongen 2023-24 starter når vi er klare til å sende ut sæd av årets nye bukker. Tidsplanen finner du nedenfor.

Les mer ..
 
03.07.23  [Aktuelt > Geit]
Seminbukkene 2023

Nå er bukkekatalogen med de 11 nye seminbukkene klar for nedlasting. Fine dyr med gode indekser.

 
15.10.22  [Aktuelt > Sau]
Alt klart for sauesesongen 2022!

Nå er alt klart! Tilbudet 2022 er 170 værer av 22 ulike raser. På Staur har vi nå 72 værer i sædproduksjon. De aller fleste av dem har gitt godkjent sæd allerede. Se seminkatalogen for en fyldig presentasjon av årets værer.

Les mer ..
 
03.10.22  [Aktuelt > Sau]
Seminkatalogen 2022 for sau

Seminkatalogen er klar, og kan lastes ned fra nettet. Katalogen presenterer alle de nye seminværene av året, samt noen fra tidligere år som vi mener er mest aktuelle for deg. I tillegg setter vi i salg noen flere som du finner når går inn på "Værer til salgs".

Les mer ..
 
06.07.22  [Aktuelt > Geit]
Seminbukkene 2022

De nye bukkene, 11 melkegeit og 1 boer, har kommet til Hjermstad seminstasjonen, og står nå i karantene. Du kan bestille sæd av dem fra 16. juli. Vi starter utsending av sæd fra de nye bukkene tirsdag 26. juli.

Spre bestillingen på  flest mulig av dem, både for å spre risikoene for endringer i indeks, og for å øke sjansen på å få det du bestiller.

 
24.10.18  [Aktuelt > Sau]
Sædfordelingsreglene

På NKS, og delvis på kvit spæl, klarer vi ikke å produsere nok sæd av de beste og mest populære værene til å dekke behovet hvis alle fikk bestille det de ønsket. Vi har derfor laget sædfordelingsregler som forbeholder noen værer for væreringsmedlemmene. Det er nå ikke lenger mulig for bruksbestninger å bestille sæd som er forbeholdt medlemmene av væreringene.

Les mer ..