Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

Logg inn

Sædbestilling og seminrapportering - du må logge inn først

Sau

  • Bestille frossensæd
     
  • Rapportere inn resultatet av inseminasjonene

Sjekk alltid værene som er i salg og hvilke restriksjoner som gjelder før du bestiller.

Sesongen 2021 starter 15. oktober kl 12:00
og slutter 16. desember.

Geit
  • Bestille frossensæd
     
  • Seminresultatet rapporteres inn på  eget skjema og sendes NSG

 

 Se lista over bukkene som er i salg

 

Logg inn

For å få tilgang til de nettbaserte tjenestene, må du logge inn først. Du bruker produsentnummeret ditt, 10 siffer. Passordet er det felles passordet i landbruket, det samme som du bruker på webben til KSL, TINE, Nortura og Animalia.

Mangler du produsentnummer eller passordet må du kontakte Landbrukskatalogen (Produsentregisteret BA).