Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
 
Sæd til salgs
Seminkataloger
Bestill sæd og utstyr
Rapportere seminresultatet
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 
Seminkatalog GEIT
 
Seminkatalogen med bilde av de nye bukkene 2022 er klar for nedlasting.

Indeksene i katalogen er fra indekskjøringen i juni, ved inntaket av bukkene til seminstasjonen. Nye indekser beregnes hver måned. Vi oppdaterer ikke katalogen. Oppdaterte indekser finner du på

https://www.geiteavl.nsg.no/bukk_list.cfm

Skal du se hvilke bukker som er i salg til enhver tid, klikk på "Sæd til salgs" i menyen til venstre.

 Eldre seminkataloger: