Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
 
Hovedkontoret, Ås
Staur, Hedmark (sau)
Hjermstad, Hedmark (geit)
Bestille/rapportere semin

 
Hjermstad, Hedmark (geit)
 

Norsk Sau og Geit

Hjermstad bukkeseminstasjon

Produsentnr: 3413029269

Adresse: Såstadvegen 160, 2335 Stange

E-post: semin@nsg.no

Driftsleder
Bjørn Erik Frislie
Mobil: 917 37 641