Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
 
Hovedkontoret, Ås
Staur, Hedmark (sau)
Hjermstad, Hedmark (geit)
Bestille/rapportere semin

 
Staur, Hedmark
 
NSG
Staur saueseminstasjon

Produsentnr: 0417046851

Adresse: Vestbygdveien 226, 2312 Ottestad

Telefon: 62 57 39 10

E-post: staur@nsg.no

Driftsleder
Bjørn Erik Frislie
Mobil: 917 37 641

Stasjonsveterinær
Bjørn Gulbrandsen