Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Geit
Kontakt oss
 
Hovedkontoret, Ås
Staur, Hedmark (sau)
Hjermstad, Hedmark (geit)
Bestille/rapportere semin

 
Staur, Hedmark
 

Norsk Sau og Geit

Staur saueseminstasjon

Produsentnr: 3413021456

Adresse: Vestbygdveien 226, 2312 Ottestad

Telefon: 481 00 386

E-post: staur@nsg.no

Driftsleder
Bjørn Erik Frislie
Mobil: 917 37 641