Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
Kontakt oss
 
Hovedkontoret, Ås
Staur, Hedmark (sau og geit)
Bestille/rapportere semin

 
Hovedkontoret
 
Norsk Sau og Geit

Avls- og seminavdelingen

Besøksadresse: Moerveien 2A, Ås i Akershus

Postadresse: Postboks 104, 1431 Ås

Telefon: 23 08 47 70
E-post: semin@nsg.no

 

Avlssjef
Thor Blichfeldt

Mobil: 901 99 560
E-post: tb@nsg.no