Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
 
Frossensæd
Seminkataloger
Seminutstyr
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

Sauesæd 2021

Lista nedenfor viser værene som vi selger frossensæd fra. Den viser siste indeks som beregnet for væren, om det er spesielle begrensninger i hvem som kan kjøpe sæden, hvor mye som kan kjøpes osv. Dette endrer seg hele tida, så følg med.

Væreringsmedlemmene må være oppmerksomme på "negativlista". Den viser hvilke værer som ikke gir rett til granskingstilskudd hvis det settes på sønner etter dem til avkomsgransking høsten 2022. 
Se n
egativlista 2021 (kommer 14. oktober).

LIsta nedenfor gir informasjon om:

  • Det er begrensninger i antall sæddoser du kan kjøpe av den enkelte væren
  • Sæden er forbeholdt medlemmene av væreringene, eller om den er i salg til alle
  • Væren er så mye brukt i ringene at den ikke vil gi rett til tilskudd for gransking av præveværer neste år. Dette er gode værer, men altså "negative" i ringene med tanke på ringens økonomi.
    Kolonnen i tabellen heter "Uten tilskudd".

Begrensningene på den enkelte væren er dynamisk gjennom sesongen for å sørge for at vi har nok sæd til å lage en rettferdig fordeling ut gjennom sesongen.


Velg rase:     
NKS (10)
Kåringsnr Navn O-
indeks
Finn Salgsbegrensning Forbeholdt
ringbesetn.
Uten tilskudd Informasjon
201626060 Barskis 129 1 JA
201675625 Ingar 125 0 JA
201680029 Bruvolds Qh6 128 0 JA Sædlageret er svært lite. Vil gå tomt.
201741498 Gull Knippet 132 0 JA Begrenset slik at lageret skal holde ut sesongen
201741547 Lille Moen 130 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA
201824621 Fellaini 129 1 1 dose per 50 søyer av rasen
201824628 Emil 131 0 JA
201824630 Aksel 125 0
201828068 Basil 132 1
201840806 Lille Fjermestad 137 1 1 dose per 25 søyer av rasen
201841382 Lille Prins Nordbø 131 0 JA
201855351 Rav Veiteberg (Ny) 135 1 1 dose per 50 søyer av rasen JA
201862062 Zultan Myrvoll 130 0
201865184 Skrealo 130 0
201875420 Tussegubben 135 0 1 dose per 50 søyer av rasen JA
201880059 Bruvolds Lille 128 0 JA
201880270 Bogefjell Gutt 126 0
201921711 Victor (Ny) 130 1
201929217 Smørsex (Ny) 136 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA
201929372 Breikløssen (Ny) 130 0
201934018 Spiss-Gronge (Ny) 127 0
201940772 Ingo (Ny) 125 0
201941005 Kong Moen (Ny) 134 0
201941382 Harmoni (Ny) 127 0
201952681 Brut Hove (Ny) 130 0
201952750 Rosse (Ny) 133 0 1 dose per 25 søyer av rasen
201956112 Gimskrufen (Ny) 126 0 1 dose per 50 søyer av rasen JA
201956163 Raadmann (Ny) 123 0
201956715 Framnes Elg (Ny) 139 1 1 dose per 50 søyer av rasen JA
201970042 Rønnings Alf (Ny) 126 1
201975049 Sortlandsgutten (Ny) 129 0
201975251 Spiss Uttakleiv (Ny) 137 0 1 dose per 50 søyer av rasen JA

Weblista er dynamisk og viser hva vi til enhver tid selger
Før sesongen starter er værene på weblista de samme som i seminkatalogen. Men lista på webben er dynamisk gjennom sesongen. Er det værer som forbedrer sin indeks i løpet av høstens indekskjøringer, kan vi ta dem inn på lista. Værer som går ned i indeks kan bli tatt ut av lista. Det samme gjelder årets nye værer som ikke produserer sæd av tilfredsstillende kvalitet.

Ringene må prioriteres
Det er væreringene som driver avlen framover. Værene merket med "Forbeholdt ringbestninger" er ved knapphet på sæd fra væren, forbeholdt ringbuskaper. Bruksbuskaper får ikke opp disse værene på lista når de skal bestille sæd.

Uten tilskudd
Når en vær er mye brukt i væreringene og har fått mange sønner som prøveværer, setter vi den på ringenes "negativliste". Det betyr ikke at væren er "negativ", men at ringene ikke får tilskudd for å avkomsgranske flere sønner etter væren.

Finn
Finn er forkortelsen for Finnevarianten. Mutasjon som har kommet inn med Finsk landrase. Øker antall fødte lam. Værene er enten fri for mutasjonen (0), har den i enkel dose (1) eller i dobbel dose (2).

Priser
For NKS, kvit spælsau, sjeviot og pelssau blir prisen på dosen bestemt ut fra den siste indeksen som er beregnet i starten av november. Grunnprisen er kr 90,-, med et tillegg på kr 4,50 per indekspoeng over 130.

"Smårasene" koster 150 kr per dose. Farga spæl koster også kr 150,- uavhengig av indeks.

Importsæd koster kr 400 - kr 800 per dose.