Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
 
Frossensæd
Seminkataloger
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

Frossensæd 2017

Lista nedenfor viser værene som vi selger frossensæd fra. Den viser siste indeks som beregnet for væren, om det er spesielle begrensninger i hvem som kan kjøpe sæden, hvor mye som kan kjøpes osv. Dette endrer seg hele tida, så følg med.

Væreringsmedlemmene må være oppmerksomme på "negativlista". Den viser hvilke værer som ikke gir rett til granskingstilskudd hvis det settes på sønner etter dem til avkomsgransking høsten 2018. Negativlista publiseres 15. oktober 2017.

Velg rase:     
NKS
Kåringsnr Navn O-ind Finn Informasjon
201328323 Fibalars 135 1 På ringenes negativliste
201340777 Labbetuss 134 0 På ringenes negativliste
201350990 Basegut Holmås 132 0 På ringenes
201440846 Lillegull 143 0 1 dose per 25 NKS-søyer
201440997 Filops Skjæveland 134 0 1 dose per 25 NKS-søyer
201451310 Fiba Sørheim 136 1 På ringenes negativliste
201451688 Grom Hove 140 1 På ringenes
201456001 Filops Haugstad 134 0 På ringenes
201463214 Fiba Von Myrvoll 138 0 På ringenes negativliste
201463285 Mo Nisja 136 1 1 dose per 25 NKS søyer
201470181 Lars M Solem 131 1
201470192 Filops Knippet 135 0
201475438 Voiegubben 137 0 Forbeholdt ringene.
1 dose per 25 NKS-søyer
201523051 Jukken Bruse 135 0 1 dose per 25 NKS søyer.
201523582 Føssebjørn 137 1 1 dose per 25 NKS-søyer
201523824 Besshøguten 139 0 Forbeholdt ringene.
1 dose per 50 NKS-søyer
201523949 Herman Smedsmo 138 0 Forbeholdt ringene.
1 dose per 25 NKS søyer
201525172 Fibas 135 1
201525188 Torfin 137 0 1 dose per 25 NKS-søyer
201540487 Lemon 138 0
201557002 Haugstadsjauaren 135 1
201557349 Trumf Viking 138 0 Forbeholdt ringene.
1 dose per 25 NKS søyer
201557473 Stas Haugen 133 0
201557838 Mykløssen 141 0 Forbeholdt ringene.
1 dose per 25 NKS søyer
201570310 Feil Køyedal 134 0
201570311 Filops Køyedal 134 0 Forbeholdt NKS-ringene
Væren er død.
201575185 Stas Krokan 143 0 Forbeholdt ringene.
1 dose per 50 NKS-søyer
201575439 Goggen 136 1

Weblista er dynamisk og viser hva vi til enhver tid selger
Før sesongen starter er værene på weblista de samme som i seminkatalogen. Men lista på webben er dynamisk gjennom sesongen. Er det værer som forbedrer sin indeks i løpet av høstens indekskjøringer, kan vi ta dem inn på lista. Værer som går ned i indeks kan bli tatt ut av lista. Det samme gjelder årets nye værer som ikke produserer sæd av tilfredsstillende kvalitet.

Ringene må prioriteres
Det er væreringene som driver avlen framover. Værene merket med "Forbeholdt ring" i kolonnen "Informasjon" er ved knapphet på sæd fra væren, forbeholdt ringbuskaper. Bruksbuskaper kan prøve å bestille sæd fra disse værene, men MÅ da sette opp en reserve som ikke er merket "Forbeholdt ring".

Ringenes "negativliste"
Når en vær er mye brukt i væreringene og har fått mange sønner som prøveværer, setter vi den på ringenes "negativliste". Det betyr ikke at væren er "negativ", men at ringene ikke får tilskudd for å avkomsgranske flere sønner etter væren.

Finn
Finn er forkortelsen for Finnevarianten. Mutasjon som har kommet inn med Finsk landrase. Øker antall fødte lam. Værene er enten fri for mutasjonen (0), har den i enkel dose (1) eller i dobbel dose (2).

ARR/ARR
Det er variasjon mellom sauer når det gjelder motstandsdyktighet mot klassisk skrapesjuke. En gentest kan avdekke dette. Vi gentester seminværene. Værene som er mest motstandsdyktig har genvarianten ARR/ARR. Vi han anmerket hvilke værer dette er. Vi anbefaler ikke å legge stor vekt skrapesjukemotstandskraften. Genvarianten som er motstandsdyktig mot klassisk skrapesjuke er ikke spesielt motstandsdyktig mot varianten Nor-98 av skrapesjuke.

Priser
For NKS, kvit spælsau, sjeviot og pelssau blir prisen på dosen bestemt ut fra den siste indeksen som er beregnet i starten av november. Grunnprisen er kr 80,-, med et tillegg på kr 4,00 per indekspoeng over 130.

"Smårasene" koster 150 kr per dose. Farga spæl koster også kr 150,- uavhengig av indeks.

Importsæd koster kr 400,- - 700,- per dose.