Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
 
Frossensæd
Seminkataloger
Seminutstyr
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

Sauesæd 2023

Lista nedenfor viser værene som vi selger frossensæd fra. Den viser siste indeks som beregnet for væren, om det er spesielle begrensninger i hvem som kan kjøpe sæden, hvor mye som kan kjøpes osv. Dette endrer seg hele tida, så følg med.

Væreringsmedlemmene må være oppmerksomme på "negativlista". Den viser hvilke værer som ikke gir rett til granskingstilskudd hvis det settes på sønner etter dem til avkomsgransking høsten 2024. 

LIsta nedenfor gir informasjon om:

  • Det er begrensninger i antall sæddoser du kan kjøpe av den enkelte væren
  • Sæden er forbeholdt medlemmene av væreringene, eller om den er i salg til alle
  • Væren er så mye brukt i ringene at den ikke vil gi rett til tilskudd for gransking av præveværer neste år. Dette er gode værer, men altså "negative" i ringene med tanke på ringens økonomi.
    Kolonnen i tabellen heter "Uten tilskudd".

Begrensningene på den enkelte væren er dynamisk gjennom sesongen for å sørge for at vi har nok sæd til å lage en rettferdig fordeling ut gjennom sesongen.


Velg rase:     
NKS (10)
Kåringsnr Navn O-
indeks
Finn Salgsbegrensning Forbeholdt
ringbesetn.
Uten tilskudd Informasjon
201956112 Gimskrufen 135 0 JA
202075007 James Bond (Ny) 127 0 Væren har sunket i O-indeks etter at seminkatalogen gikk trykken.
202126393 Stasgubben 132 0 JA
202138520 Mois Liverpool (Ny) 143 1 1 dose per 100 søyer av rasen JA Har lite sæd av væren. Settes i salg 5. nov til væreringene. Det er IKKE anledning til å endre på bestillinger som er sendt inn, for å få lagt til Mois Liverpool.
202141188 Gullmoen Nordbø 126 1 JA
202141278 Zultan Nevland (Ny) 135 0 1 dose per 50 søyer av rasen
202141514 Bøtussen (Ny) 137 0 1 dose per 100 søyer av rasen JA Dårlig sædprodusent
202150386 Sel Skjervheim (Ny) 134 0
202158116 Sjettemann 135 1 JA
202158485 Veitebrekar (Ny) 130 0
202160001 Staut Moen 130 0 JA
202165306 General Vagnild 143 0 JA
202175544 Lille Indrejord (Ny) 139 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA
202185707 Fjellmann (Ny) 130 0 1 dose per 50 søyer av rasen
202222152 Sirius (Ny) 144 0 1 dose per 100 søyer av rasen JA
202222159 Trampærn (Ny) 136 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA
202222163 Baltasar (Ny) 138 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA
202222172 Brauten (Ny) 143 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA
202222485 Heimdall Fauske (Ny) 134 1 1 dose per 25 søyer av rasen
202227174 Lille Ingebru (Ny) 134 0
202232514 Topp Byrte (Ny) 134 0 1 dose per 50 søyer av rasen JA
202238763 Josprinsen (Ny) 134 0 1 dose per besetning JA Produserer veldig lite godkjent sæd. Maks 1 dose per medlem i en værering med NKS.
202240669 Bjørn Tussen (Ny) 139 0 1 dose per 25 søyer av rasen
202241794 Elgeland (Ny) 138 0 1 dose per 100 søyer av rasen JA Gir lite sæd
202251888 Loke Kallestad (Ny) 137 0
202259078 Gromguten (Ny) 136 0 1 dose per 50 søyer av rasen JA
202261332 Traust Myrvoll (Ny) 134 0
202261444 Ross Hunnes (Ny) 131 0 1 dose per 25 søyer av rasen
202265002 Kunta Kinte (Ny) 134 0 1 dose per 50 søyer av rasen
202275204 Langøyagutten (Ny) 140 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA

Svart eller rød O-indeks?
Svarfarget indeks betyr at væren er avkomsgransket med tilstrekkelig antall slakta avkom.
Vi tar også inn risbiter (1,5 år gamle værer) av NKS, kvit spæl og farga spæl. Alle er gentestet og har fått beregnet en genomisk indeks som ønker sikkerheten på indeksen. Ved inntaket har værene ikke tilstrekkelig antall avkom til å få beregnet offisiell indeks, og risbitene sin O-indeks er vist med rødfarge. I løpet av høsten får de nok slakta avkom. O-indeksen blir da offisiell og fargen blir svart.

Weblista er dynamisk og viser hva vi til enhver tid selger
Før sesongen starter er værene på weblista de samme som i seminkatalogen. Men lista på webben er dynamisk gjennom sesongen. Er det værer som forbedrer sin indeks i løpet av høstens indekskjøringer, kan vi ta dem inn på lista. Værer som går ned i indeks kan bli tatt ut av lista. Det samme gjelder årets nye værer som ikke produserer sæd av tilfredsstillende kvalitet.

Ringene må prioriteres
Det er væreringene som driver avlen framover. Værene merket med "Forbeholdt ringbestninger" er ved knapphet på sæd fra væren, forbeholdt ringbuskaper. Bruksbuskaper får ikke opp disse værene på lista når de skal bestille sæd.

Uten tilskudd
Når en vær er mye brukt i væreringene og har fått mange sønner som prøveværer, setter vi den på ringenes "negativliste". Det betyr ikke at væren er "negativ", men at ringene ikke får tilskudd for å avkomsgranske flere sønner etter væren.

Finn
Finn er forkortelsen for Finnevarianten. Mutasjon som har kommet inn med Finsk landrase. Øker antall fødte lam. Værene er enten fri for mutasjonen (0), har den i enkel dose (1) eller i dobbel dose (2).

Priser
For NKS, kvit spælsau, sjeviot og pelssau blir prisen på dosen bestemt ut fra den siste indeksen som er beregnet i starten av november. Grunnprisen er kr 100,-, med et tillegg på kr 5,- per indekspoeng over 130.

"Smårasene" koster 150 kr per dose. Farga spæl koster også kr 150,- uavhengig av indeks.

Importsæd koster kr 500 - kr 1200 per dose.