Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
 
Frossensæd
Seminkataloger
Seminutstyr
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

Frossensæd 2019

Lista nedenfor viser værene som vi selger frossensæd fra. Den viser siste indeks som beregnet for væren, om det er spesielle begrensninger i hvem som kan kjøpe sæden, hvor mye som kan kjøpes osv. Dette endrer seg hele tida, så følg med.

Væreringsmedlemmene må være oppmerksomme på "negativlista". Den viser hvilke værer som ikke gir rett til granskingstilskudd hvis det settes på sønner etter dem til avkomsgransking høsten 2020. Se negativlista 2019.

LIsta nedenfor gir informasjon om:

  • Det er begrensninger i antall sæddoser du kan kjøpe av den enkelte være
  • Sæden er forbeholdt medlemmene av væreringene, eller om den er i salg til alle
  • Væren er så mye brukt i ringene at den ikke vil gi rett til tilskudd for gransking av præveværer neste år. Dette er gode værer, men altså "negative" i ringene med tanke på ringens økonomi.
Velg rase:     
NKS
Kåringsnr Navn O-
indeks
Finn Salgsbegrensning Forbeholdt
ringbesetn.
Uten tilskudd Informasjon
201440846 Lillegull 137 0 JA
201525172 Fibas 132 1
201613195 Fiba Tollan (Ny) 137 0
201620244 General 141 1 1 dose per 25 søyer av rasen JA
201620584 Stil Bjørge 138 1 Ca 60% tilslag i 2018
201626060 Barskis (Ny) 139 1 1 dose per 50 søyer av rasen
201626071 Fjelldjup (Ny) 140 0 1 dose per 25 søyer av rasen
201626187 Fibamy Medhus 135 1 1 dose per 25 søyer av rasen
201641221 Vegg Thun 141 0
201641251 Veglars 134 0 JA
201654742 Lasse Holmås 140 1 JA
201658539 Tredjemann (Ny) 137 0
201660476 Zuccarello 132 0
201670308 Stasen Køyedal 137 0 JA
201675423 Skruf 128 0
201675625 Ingar 135 0
201675741 Karl 135 0
201680029 Bruvolds Qh6 137 0 JA
201713937 Trøen Fiba (Ny) 129 1
201722854 Føsseknippet (Ny) 134 0
201727364 Skustadgutt (Ny) 130 0 Bruksegenskaper skal være 9, ikke 6 som det står i seminkatalogen.
201727419 Breiprins (Ny) 136 0
201732505 Berdølen (Ny) 134 1 Produserer lite sæd
201741435 Grom Lyse (Ny) 135 1
201741498 Gull Knippet (Ny) 156 0 1 dose per 100 av søyer JA
201741547 Lille Moen (Ny) 140 0 1 dose per 50 søyer av rasen
201750189 Fjellberge (Ny) 138 0 1 dose per 50 søyer av rasen
201750660 Baskar Eidsnes (Ny) 131 1
201751024 Prins Skjoldal (Ny) 133 0
201759001 Prins Haugstad (Ny) 142 1 1 dose per 25 søyer av rasen
201759625 Frikar Rosheim (Ny) 133 0
201761559 Ægardstussen (Ny) 134 0
201761576 Topp Røshol (Ny) 129 0
201775126 Hauk (Ny) 130 1
201775150 Ivartuss (Ny) 143 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA

Weblista er dynamisk og viser hva vi til enhver tid selger
Før sesongen starter er værene på weblista de samme som i seminkatalogen. Men lista på webben er dynamisk gjennom sesongen. Er det værer som forbedrer sin indeks i løpet av høstens indekskjøringer, kan vi ta dem inn på lista. Værer som går ned i indeks kan bli tatt ut av lista. Det samme gjelder årets nye værer som ikke produserer sæd av tilfredsstillende kvalitet.

Ringene må prioriteres
Det er væreringene som driver avlen framover. Værene merket med "Forbeholdt ringbestninger" er ved knapphet på sæd fra væren, forbeholdt ringbuskaper. Bruksbuskaper får ikke opp disse værene på lista når de skal bestille sæd.

Uten tilskudd
Når en vær er mye brukt i væreringene og har fått mange sønner som prøveværer, setter vi den på ringenes "negativliste". Det betyr ikke at væren er "negativ", men at ringene ikke får tilskudd for å avkomsgranske flere sønner etter væren.

Finn
Finn er forkortelsen for Finnevarianten. Mutasjon som har kommet inn med Finsk landrase. Øker antall fødte lam. Værene er enten fri for mutasjonen (0), har den i enkel dose (1) eller i dobbel dose (2).

Priser
For NKS, kvit spælsau, sjeviot og pelssau blir prisen på dosen bestemt ut fra den siste indeksen som er beregnet i starten av november. Grunnprisen er kr 85,-, med et tillegg på kr 4,00 per indekspoeng over 130.

"Smårasene" koster 150 kr per dose. Farga spæl koster også kr 150,- uavhengig av indeks.

Importsæd koster kr 400,- - 700,- per dose.