Semin

Hjem
Aktuelt
Sau
 
Frossensæd
Seminkataloger
Seminutstyr
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

Sauesæd 2022

Lista nedenfor viser værene som vi selger frossensæd fra. Den viser siste indeks som beregnet for væren, om det er spesielle begrensninger i hvem som kan kjøpe sæden, hvor mye som kan kjøpes osv. Dette endrer seg hele tida, så følg med.

Væreringsmedlemmene må være oppmerksomme på "negativlista". Den viser hvilke værer som ikke gir rett til granskingstilskudd hvis det settes på sønner etter dem til avkomsgransking høsten 2022. 

LIsta nedenfor gir informasjon om:

  • Det er begrensninger i antall sæddoser du kan kjøpe av den enkelte væren
  • Sæden er forbeholdt medlemmene av væreringene, eller om den er i salg til alle
  • Væren er så mye brukt i ringene at den ikke vil gi rett til tilskudd for gransking av præveværer neste år. Dette er gode værer, men altså "negative" i ringene med tanke på ringens økonomi.
    Kolonnen i tabellen heter "Uten tilskudd".

Begrensningene på den enkelte væren er dynamisk gjennom sesongen for å sørge for at vi har nok sæd til å lage en rettferdig fordeling ut gjennom sesongen.


Velg rase:     
NKS (10)
Kåringsnr Navn O-
indeks
Finn Salgsbegrensning Forbeholdt
ringbesetn.
Uten tilskudd Informasjon
201880059 Bruvolds Lille 134 0 JA
201952750 Rosse 134 0
201956715 Framnes Elg 135 1
201963073 Stasen Mordal (Ny) 134 0
201975008 Myrheim (Ny) 137 0 1 dose per 25 søyer av rasen
201975049 Sortlandsgutten 138 0
202023221 Mr Smedsmo (Ny) 137 0 1 dose per 25 søyer av rasen
202025412 Basse Grønli (Ny) 143 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA
202025438 Stauten (Ny) 132 0
202040972 Gullmo (Ny) 137 0 1 dose per 50 søyer av rasen JA
202054218 Gull Ole (Ny) 140 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA
202057863 Femtemann (Ny) 140 1 1 dose per 25 søyer av rasen JA
202064230 Braut Røshol (Ny) 134 0
202064626 Qh Røymo (Ny) 134 0
202075483 Janus (Ny) 132 0
202075741 Krøsus (Ny) 135 1
202080340 Cavani (Ny) 134 0
202120904 Vår Zultan (Ny) 136 1
202126393 Stasgubben (Ny) 141 0 1 dose per 25 søyer av rasen
202140101 Rav F Gull (Ny) 139 0 1 dose per 50 søyer av rasen Gir lite sæd. Derfor sterk begrensning.
202140519 Totlegubben (Ny) 136 0 1 dose per 25 søyer av rasen
202141188 Gullmoen Nordbø (Ny) 143 1 1 dose per 50 søyer av rasen JA
202141313 Reinsvold (Ny) 140 1 1 dose per 50 søyer av rasen
202158109 Yngsdalsgut (Ny) 140 0 1 dose per 25 søyer av rasen
202158116 Sjettemann (Ny) 149 1 1 dose per 50 søyer av rasen JA
202158667 Prins Wergeland (Ny) 138 0 1 dose per 50 søyer av rasen JA Gir lite sæd.
202160001 Staut Moen (Ny) 144 0 1 dose per 25 søyer av rasen JA
202165074 Kåsguten (Ny) 136 1 1 dose per 25 søyer av rasen
202165306 General Vagnild (Ny) 149 0 1 dose per 50 søyer av rasen JA
202175501 Myrlands Kurt (Ny) 139 0 1 dose per 25 søyer av rasen

18.10.2022: Svart eller rød O-indeks?
Vi har i år tatt inn 13 NKS risbiter. Alle hadde minst 142 i O-indeks da vi plukket dem ut i juni, men ingen av dem hadde et eneste slakta avkom, og langt mindre noen døtre i produksjon. Men de har alle en gentest som inngår i indeksberegningene. Risbitene sin O-indeks er vist med rødfarge. I løpet av høsten får 20 slakta avkom, O-indeksen blir offisiell og fargen blir svart.

Weblista er dynamisk og viser hva vi til enhver tid selger
Før sesongen starter er værene på weblista de samme som i seminkatalogen. Men lista på webben er dynamisk gjennom sesongen. Er det værer som forbedrer sin indeks i løpet av høstens indekskjøringer, kan vi ta dem inn på lista. Værer som går ned i indeks kan bli tatt ut av lista. Det samme gjelder årets nye værer som ikke produserer sæd av tilfredsstillende kvalitet.

Ringene må prioriteres
Det er væreringene som driver avlen framover. Værene merket med "Forbeholdt ringbestninger" er ved knapphet på sæd fra væren, forbeholdt ringbuskaper. Bruksbuskaper får ikke opp disse værene på lista når de skal bestille sæd.

Uten tilskudd
Når en vær er mye brukt i væreringene og har fått mange sønner som prøveværer, setter vi den på ringenes "negativliste". Det betyr ikke at væren er "negativ", men at ringene ikke får tilskudd for å avkomsgranske flere sønner etter væren.

Finn
Finn er forkortelsen for Finnevarianten. Mutasjon som har kommet inn med Finsk landrase. Øker antall fødte lam. Værene er enten fri for mutasjonen (0), har den i enkel dose (1) eller i dobbel dose (2).

Priser
For NKS, kvit spælsau, sjeviot og pelssau blir prisen på dosen bestemt ut fra den siste indeksen som er beregnet i starten av november. Grunnprisen er kr 90,-, med et tillegg på kr 4,50 per indekspoeng over 130.

"Smårasene" koster 150 kr per dose. Farga spæl koster også kr 150,- uavhengig av indeks.

Importsæd koster kr 400 - kr 1100 per dose.