Semin

Hjem
Aktuelt
 
Sau
Geit
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 
Sau
 
Baston og Mois Liverpool

Seminværen Baston har sluttet å gi godkjent sæd. Mois Liverpool har kommet igang med sædproduksjonen.

Les mer .. (05.11.23)
  
NKS-værer som ikke gir godkjent sæd

Følgende NKS-værer gir ikke godkjent sæd, og er derfor ikke på lista over værer til salgs.

  • 202138520 MOIS LIVERPOOL (O-indeks 146)
  • 202259136 VÅREFJELLSPRINSEN (O-indeks 138)
  • 202075515 VESTVÅGØY-VIK (O-indeks 132)
Les mer .. (20.10.23)
  
Import fra UK sesongen 2023 fra 23. oktober

Import er som vanlig vanskelig! Mandag 16. oktober ble det sendt en dunk fra UK med sæd fra noen få værer. Dunken kommer antakelig til Staur fredag 20. Vi sender da ut importsæden fra mandag 23.

Les mer .. (19.10.23)
  
Seminkatalogen for sau 2023

Seminkatalogen 2023 er ferdig. Den kommer i papirversjon til alle medlemmer som får medlemsbladet vårt, Sau og Geit nr 5/2023. Alle kan laste ned katalogen.

Les mer .. (04.10.23)
  
Alt klart for sauesesongen 2022!

Nå er alt klart! Tilbudet 2022 er 170 værer av 22 ulike raser. På Staur har vi nå 72 værer i sædproduksjon. De aller fleste av dem har gitt godkjent sæd allerede. Se seminkatalogen for en fyldig presentasjon av årets værer.

Les mer .. (15.10.22)
  
Seminkatalogen 2022 for sau

Seminkatalogen er klar, og kan lastes ned fra nettet. Katalogen presenterer alle de nye seminværene av året, samt noen fra tidligere år som vi mener er mest aktuelle for deg. I tillegg setter vi i salg noen flere som du finner når går inn på "Værer til salgs".

Les mer .. (03.10.22)
  
Sædfordelingsreglene

På NKS, og delvis på kvit spæl, klarer vi ikke å produsere nok sæd av de beste og mest populære værene til å dekke behovet hvis alle fikk bestille det de ønsket. Vi har derfor laget sædfordelingsregler som forbeholder noen værer for væreringsmedlemmene. Det er nå ikke lenger mulig for bruksbestninger å bestille sæd som er forbeholdt medlemmene av væreringene.

Les mer .. (24.10.18)
  
Glasstermometeret er ikke helt nøyaktig

Vi har fått noen melding om at termometeret vi har sendt med dunkene ikke er helt nøyaktig. En prøvde det på ei ku, og den kom ut av testen med 42 grader i feber. Vi har nå kontrollert ganske mange av termometrene vi har igjen. Ca 2/3 viste korrekt temperatur, ca 1/3 viste 2 grader for mye, og ingen viste for lite. Kontroller gjerne årets termometer mot tidligere utstende termometre for å sjekke det du nå har fått. Et avvik på 2 grader lever vi med. Nøyaktighet i tinetida er da det mest avgjørende.

(19.11.07)
  
Ødelagte og tomme strå
Det hender strå eksploderer under tinging, og det hender at utsendte strå er tomme. Send strået til oss med en lapp om hva som skjedde, så slipper du å betale.
Les mer .. (27.10.06)