Semin

Hjem
Aktuelt
 
Sau
Geit
Sau
Geit
Kontakt oss
Bestille/rapportere semin

 
Sau
 
Seminværer som ikke gir sæd - status 03.11

Det vil alltid være noen av årets seminværer som ikke gir sæd. Enten rir de ikke, eller så blir sæden ikke godkjent i kvaltietskontrollen. Her er status for de som ikke fungerer.

Les mer .. (03.11.19)
  
Årets importsæd er satt i salg

Vi fikk inn årets importsæd for en liten uke siden. Den er nå frigitt og satt i salg.

Les mer .. (18.10.19)
  
Værer som ikke gir sæd - status 14. oktober

I starten av seminsesongen er det alltid værer som ikke vil ri, eller som ikke gir godkjent sæd. De fleste av disse kommer igang med sædproduksjonen i løpet av oktober. Her finner du NKS- og spælværene som ikke funger som de skal enda.

Les mer .. (14.10.19)
  
Seminkatalogen 2019

Du kan nå lese den elektroniske utgaven av seminkatalogen. Medlemmer av NSG får papirutgaven sammen med Sau og Geit nr 5. Vi åpner for bestilling av sæd 15. oktober.

(04.10.19)
  
Seminkurs sau 2019

Vi holder 15 endagers seminkurs rundt om i landet, fra 2. oktober til 30. oktober. Skal du delta i år, så må du melde deg på NÅ! Les mer på NSG sine sider.

(28.09.19)
  
Sædfordelingsreglene

På NKS, og delvis på kvit spæl, klarer vi ikke å produsere nok sæd av de beste og mest populære værene til å dekke behovet hvis alle fikk bestille det de ønsket. Vi har derfor laget sædfordelingsregler som forbeholder noen værer for væreringsmedlemmene. Det er nå ikke lenger mulig for bruksbestninger å bestille sæd som er forbeholdt medlemmene av væreringene.

Les mer .. (24.10.18)
  
Alt klart for ny seminsesong på sau

Sædsalget åpner mandag 15. oktober kl 10. Årets nye værer finner du presentert i den nedlastbare seminkatalogen. Katalogen kommer også i posten sammen med Sau og Geit nr 5. Weblista "Frossensæd 2018" viser alle værene vi selger sæd fra, både gamle og nye. Den viser også hvilke restriksjoner om gjelder for den enkelte vær.

(15.10.18)
  
Seminværkatalogen 2018

Seminværkatalogen 2018 går i trykken i dag. Papirutgaven sendes til alle NSG-medlemmer sammen med Sau og Geit nr 5/2018, og er framme i andre halvdel av oktober. Du kan laste ned et eksemplar og se hva du kan glede deg til å bestille. Vi åpner for sædbestilling 15. oktober.

(03.10.18)
  
Seminværkatalogen 2017

Seminkatalogen er nå ferdig og er sendt til trykking. Papirutgaven sendes i posten til alle medlemmer av NSG. Du får den midt i oktober, sammen med Sau og Geit nr 5/2017. Er du spent på årets seminværer, laster du ned katalogen.

(05.10.17)
  
Ikke fersksæd i 2017

Salget av fersksæd har vært så lavt de siste 2 årene at det ikke dekker arbeidskostnadene med produksjon og distribusjon. Vi har derfor vedtatt at vi ikke lenger skal tilby fersksæd.

(04.10.17)
  
Seminkurs sau 2017

Plan for gjennomføring av årets seminkurs på sau er på plass.
Se informasjon om kurssteder, og meld deg på.

(30.08.17)
  
Seminkatalogen for sau 2016

Nå er seminkatalogen for 2016 klar og kan lastes ned. Papirutgaven kommer sammen med Sau og Geit nr 5 som er ute hos medlemmene midt i oktober.

(05.10.16)
  
Glasstermometeret er ikke helt nøyaktig

Vi har fått noen melding om at termometeret vi har sendt med dunkene ikke er helt nøyaktig. En prøvde det på ei ku, og den kom ut av testen med 42 grader i feber. Vi har nå kontrollert ganske mange av termometrene vi har igjen. Ca 2/3 viste korrekt temperatur, ca 1/3 viste 2 grader for mye, og ingen viste for lite. Kontroller gjerne årets termometer mot tidligere utstende termometre for å sjekke det du nå har fått. Et avvik på 2 grader lever vi med. Nøyaktighet i tinetida er da det mest avgjørende.

(19.11.07)
  
Ødelagte og tomme strå
Det hender strå eksploderer under tinging, og det hender at utsendte strå er tomme. Send strået til oss med en lapp om hva som skjedde, så slipper du å betale.
Les mer .. (27.10.06)